تکامل :بررسی ویژگی و تاثیر تکامل بر لانه و قدرت بازی

شروع تکامل

عالی . فقط حشرات را یکم عقب بنداز اولویتهای بیشتری داری نصبت به اون

1 Like

این شماره ها چیه
اهان فهمیدم ترتیبش هست
خب اولویت هارو مکس کنم بعد برم سراغ بعدی یا همزمان ؟
یک بخش اختصاص دادم برا غارت و جنگیدن و موضاعت جدید لطفا نظر بدید