جهش ویژه مورچه

شرایط فعال کردن

وقتی ملکه شما به سطح 25 رسید و مرکز جهش ساخته شد.

توضیحات مربوط به جهش

  1. اسلات جهش را می توان پس از اینکه تعداد و سطح خاصی از مورچه های ویژه / توانایی های جهش خاص را داشتید باز کرد. در حال حاضر 12 جهش مختلف موجود است. جهش‌های تعیین‌شده ویژگی‌های متناظر خود را به آن دسته مورچه‌های ویژه/نیروها اعمال می‌کنند.

  2. حداکثر سطح برای هر جهش سطح 60!

کیفیف ها به این رنگ ها تقسیم می شود سبز, آبی, بنفش, نارنجی

Level 1 - 19 Level 20 - 34 Level 35 - 49 Level 50 - 60
Angriff Angriff_blau Angriff_lila Angriff_gold
  1. اگر مورچه ویژه شما در یک نیرو و خارج از لانه باشد، نمی توانید او را در یک جهش قرار دهید. جهش را نمی توان تغییر داد، حذف کرد یا سطح آن را افزایش داد.
  2. فقط مورچه های ویژه نارنجی دور زن را می توان به جهش اضافه کرد!
  3. ویژگی های مبارزه در همه نبردها، به جز دوئل ملکه ها اعمال می شود!
  4. قدرت لانه شما افزایش می یابد، اگر جهش های شما **به مورچه های ویژه اختصاص داده شود. در غیر این صورت، قدرت آنها به قدرت تپه شما اضافه نخواهد شد.

قدرت در هر سطح جهش

ارتقاء جهش

سطح اولیه هر جهش پس از آزاد کردن آن، سطح 1 می باشد
شما می توانید آنها را با استفاده از موارد زیر ارتقا دهید:

هاگ, پوسته نارنجی / هر پوسته نارنجی مورچه های ویژه وهاگ ویژه.

هزینه های ارتقاء جهش

Bildschirmfoto 2024-04-20 um 06.32.53 Bildschirmfoto 2024-04-20 um 06.33.15 Bildschirmfoto 2024-04-20 um 06.32.41

تقویت ارتقاء جهش

تغییرات و الزامات جهش

چگونه هاگ ویژه بدست بیاوریم

  1. آنها را با استفاده از الماس در فروشگاه VIP در روز شنبه / یکشنبه خریداری کنید
  2. آن را از طریق خرید بسته دریافت کنید
2 Likes

We will try to made this guide available in other languages.
Guide available in the following languages: