Espesyal na Ant Mutation

Mga Kundisyon sa Pag-unlock

Kapag naabot ng iyong Queen ang Lv. 25 at ang iyong Mutations Pool ay naitayo na

Deskripsiyon ng Mutations

  1. Ang Mutation Slot ay maaaring i-unlock pagkatapos mong magkaroon ng isang tiyak na numero at lebel ng Special Ants / Mutation Abilities. Kasalukuyang mayroong 12 na iba’t ibang Mutation na magagamit. Ang itinalagang Mutations ay nakakaapekto sa kanilang mga kaukulang katangian sa partikular na Special Ant squad / troop line.
  2. Ang pinakamataas na antas ng bawat Mutations Slot ay Lv. 60!
    Ang Kalidad ay nahahati sa Green, Blue, Purple, Orange
Level 1 - 19 Level 20 - 34 Level 35 - 49 Level 50 - 60
Angriff Angriff_blau Angriff_lila Angriff_gold
  1. Kung ang iyong Special Ant ay nasa isang tropa, nasa labas ng iyong hill, hindi mo siya maaaring ilagay sa Mutations Slot. Ang Mutation ay hindi maaaring baguhin, alisin, o i-level up.
  2. Tanging Orange Combat-Type Special Ants ang maaaring idagdag sa Mutation Slots!
  3. Ang Combat Bonus Attributes ay magkakabisa sa lahat ng laban, maliban sa Duel of Special Ants!
  4. Ang iyong hill power ay tataas, kung ang iyong mga mutation ay nakatalaga sa mga Special Ant. Kung hindi, ang kanilang power ay hindi maidaragdag sa iyong hill power.

Power sa bawat Mutation Level

Pag-upgrade ng Mutation Slot

Ang unang lebel ng bawat Mutations Slot ay Level 1, pagkatapos itong ma-unlock.
Maaari mong i-upgrade ang mga ito sa pamamagitan ng pagkonsumo ng:

Spores, Orange Shells o anumang Special Ant Shells at Supreme Spores.

Mga Gastos sa Pag-upgrade ng Mutation

Bildschirmfoto 2024-04-22 um 01.16.21 Bildschirmfoto 2024-04-22 um 01.16.53 Bildschirmfoto 2024-04-22 um 01.16.31

Boost ng Mutation Upgrade

Mga Pagbabago at Kinakailangan sa Mutation

Paano makakuha ng Supreme Spores:

  1. Bilhin ang mga ito gamit ang mga Diamond sa VIP Store tuwing Sabado o Linggo
  2. Kunin ito sa pagbili ng pack
1 Like

We will try to made this guide available in other languages.
Guide available in the following languages:

1 Like

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.