دعوت قبیله

از قبیله به چه صورت باید درخواست دعوت گرفت

سلام .
قبل از هر چیزی از آشنایی با شما خوشحالم .
آیا منظورت اینه که می خواهی به یک اتحاد ملحق بشی .

اگر همین منظورت هستبه این ترتیب می تونی اول قوانین اتحاد را مطالعه کنی و بعد درخواست ملحق شدن به اون اتحاد را بدی