روز پنجم رویداد SVS ( جوجه گیری مورچه )

تو این روز اقدام به تولید مورچه های سرباز کنید . در این روز در سیکل از CA دوتا آیتم وجود داره که با تنظیم زمان خارج کردن جوجه ها میتونید در هر سیکل با یک تمشک دوتا آیتم را انجام بدید . در سایر آیتم ها هم برای هزینه کردن سرعت جوجه ریزی امتیاز میگیرید .

فراموش نکنید در این روز رویداد روز بعد خود را انتخاب کنید . من ترجیه میدم جوجه روزی را انتخواب کنم برای این روز . البته برای سیکل دوم رویداد SVS حتما جمع آوری را انتخاب میکنم :smirk:

2 Likes