مورچه های ویژه فرمانده یا استقرار یافته

سلام دوستان
مورچه های ویژه فرماندهی به ۴ دسته تقسیم میشن از نظر قدرت
۱.مورچه نارنجی قویترین و دارای ۸ مهارت مثال سپر طلا


مورچه بنفش با ۶ مهارت و رتبه دوم قدرت

وهمچنین مورچه ابی رتبه سوم

و سبز در اخر رتبه بندی میشه

2 Likes