سلام برای اتحاد کسی حاضر هست دعوت کنه

سلام برای اتحاد کسی حاضر هست دعوت کنه

سلام . تو چه سروری الان هستی . و تو چه سطحی از بازی