TOP 10 KIẾN ĐẶC HÓA CAO CẤP

TOP 10 KIẾN ĐẶC HÓA CAO CẤP
Tổng hợp bởi: Nhóm Vận Hành và trưởng nhóm vận hành cùng kết hợp từ nhiều quan điểm của đa số người chơi.
Bài tổng hợp mang tính tham khảo vậy nên ae thấy hợp lí thì theo, còn ko cùng quan điểm thì có thể bỏ qua nhé ^^


egg10

3 Likes

Còn Kiến đạn khỏe thì sao mình thấy nó cũng mạnh mà

2 Likes

Đạn khỏe mình thấy ko đc phổ biến lắm nhưng con đó dê ấp đc lúc đâu game đó bạn