روز هفتم رویداد SVS (موش‌خرمای)

تو این روز برای حمله به موش خرما یک تیم تشکیل بدید و بالاترین سطح تونل حمله تجمیعی را رهبری کنه . با این روش فقط با یک تمشک می تونید بالاترین سطح جوایز را دریافت کنید

فقط استفاده از تمشک و فعال سازی آیتم اصلاح نوع پادگان را فراموش نکنید

اگر رتبه شما کمتر از 50 بشه به شما بسته به امتیاز کسب شده از 5 تا 50 قطعه برای پوسته خواب موش خرما تعلق خواهد گرفت . اونها را جمع کنید و هزینه نکنید این پوسته از بهترین پوسته هاست