روز چهارم رویداد SVS ( تقویت مورچه های خاص)

برای من این روز همه بهترین روزه هم بدترین روز :smile: وقتی که مورچه قرمز از تخم بیرون بیاد خوشحال میشم :star_struck: . بعضی روزها از 40 تخم حتی یه مورچه قرمز هم بیرون نیومده :triumph:

من به ترتیب زیر این روز را در CA ها انجام میدم . هر یک ساعت یک بار CA مرتبط دارید

  1. تخمهای قرمز را بیرون میارم . تا شاید یه مورچه قرمز پیدا بشه . بستگی به شانس شما داره .
  2. مابقی تخمها را بیرون میارم . هرچی هست
    3.مهارت مورد نیاز مورچه ها م را در صورت و جود آزاد میکنم
  3. میرم سراغ قربانی کردن مورچه های سبز و آبی . بنفش را به هیچ قیمتی قربانی نمی کنم . امروز لازم نشه هفته بعد لازم دارید
  4. تو مراحل بعدی میرم سراغ ستاره دار کردن اگر بتونم و بعد تقویت مورچهای قرمز

خوب تا دریافت کامل رویداد SVS توت فرنگی را یادتون نره
شکار تو این روز جوایز خوبی داره . من خودم اول CA را تکمیل می کنم و با مابقی زمانی که از توت فرنگی مونده میرم سراغ شکار

دوتا مورچه آبی هست که خیلی به درد این روز میخوره و من عاشقشونم . اگر بنفش بودن که خیلی عالی بود BF و SS
توی تصویر مشخص چرا من بهشون علاقه خاصی دارم :kissing_heart:

خوب یه ترفند دیگه هم این روز برای کسب جوایز داره . که برای دریافت جوایز کامل این روز تو روزهای اول خیلی به دردم خورد . البته الان دیگه نیازی بهش ندارم :smirk .
Spore ( فکر کنم بذر میشه ) را روی یه مورچه آبی هزینه کنید و تمام مهارتهای اون را تا زمانی که هر سه جایزه CA را دریافت می کنید ارتقا بدید . برای دور بعد این مورچه را قربانی کنید . 20 درصد از منابع مصرفی شما کم میشه . باز می تونید روی مورچه آبی دوم این کار را تکرار کنید . :kissing_closed_eyes:

2 Likes