HƯỚNG DẪN KIẾM THÊM DỊCH NGỌT TRONG GAME

💧 NEWBIE TIPS: HƯỚNG DẪN KIẾM THÊM DỊCH NGỌT TRONG GAME 💧

Xin chào các Thống Lĩnh,

Tiểu Linh Linh nhận được rất nhiều câu hỏi về cách kiếm thêm Dịch Ngọt, hôm nay Tiểu Linh Linh sẽ hướng dẫn các Thống Lĩnh cách để có thêm Dịch Ngọt nhé!

1️⃣ Xây Khu Nghỉ Bọ Rùa Du Lịch—— Trong Khu Nghỉ Bọ Rùa Du Lịch có thể thông qua giao dịch tài nguyên để mua Dịch Ngọt;

Tăng cấp Khu Nghỉ Bọ Rùa Du Lịch——Cấp Khu Nghỉ Bọ Rùa Du Lịch càng cao, thời gian Bọ Rùa Du Lịch đến càng ngắn, mỗi lần có thể giao dịch càng nhiều lượng vật phẩm, thông qua giao dịch được Dịch Ngọt cũng càng nhiều.

Do vậy Tiểu Tinh Linh đặc biệt gợi ý cho thống lĩnh tăng cấp Khu Nghỉ Bọ Rùa Du Lịch, giữ thói quen hàng ngày đổi Dịch ngọt trong Khu Nghỉ Bọ Rùa Du Lịch.

🔥Tip: Trước tiên tốt nhất là nên tăng cấp Khu Nghỉ Bọ Rùa Du Lịch lên cấp 4 nha.

2️⃣Trên map thế giới tấn công Tổ Mối nhận Dịch Ngọt;

3️⃣Tham gia tập kết Thằn Lằn trong liên minh có thể nhận Dịch Ngọt, cùng đồng đội cấp cao tấn công Thằn Lằn cấp cao nhận được càng nhiều Dịch Ngọt;

4️⃣Tham gia các loại hoạt động trong game và hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận Dịch Ngọt.

1 Like