[ Hướng Dẫn Đổi Server ] Khi cấp kiến chúa cao hơn lv.5 nhỏ hơn lv.14

[ Hướng Dẫn Đổi Server ]

Khi cấp kiến chúa cao hơn lv.5 nhỏ hơn lv.14 và tài khoản được tạo không quá 3 ngày, có thể dùng ngay đạo cụ Dời Tổ tân thủ để di dời tổ đến server khác. Nếu không thỏa mãn điều kiện trên, cần ấn vào Lực Chiến phía trên - ấn vào Tài Khoản - ấn vào bắt đầu trò chơi mới có thể bắt đầu tài khoản mới.

Sau đó khi tài khoản đủ điều điện trên, dùng đạo cụ Dời Tổ tân thủ chuyển bạn đến server khác.

👉Xin lưu ý: Vật phẩm có ghi chú “Đã quá hạn” sẽ ko thể dùng để Dời Tổ, vậy nên user lưu ý thời hạn của vật phẩm nhé ^^ Như ảnh là mình quên ko xài nên để hết hạn rùi, cap hình cho các bạn nhìn mẫu thui 😛

2 Likes