Hỏi về di cư khu vực

Xin chào,

Tôi muốn hỏi về việc di cư khu vực.
Tổ kiến cấp 25 thì cần bao nhiêu buff di cư khu vực?
Nếu tôi không chuyển tới khu vực khác thì sau bao lâu lại có sự kiện di cư khu vực ở khu vực của tôi?
Tôi ở khu vực 1037 thì có thể di cư được tới những khu vực nào?

Xin cảm ơn

1 Like

1.25蟻巢需要15個區域遷移
2.可以遷移的日期與區域範圍都會提早公告
3.當賽季開啟之後將變更為招募的方式移動區域

egg8

15 cái di cư nhé!