câu truyện của tôi - Flik

Là một trò chơi chiến tranh , việc duy trì mối quan hệ giữa người chơi với người chơi, liên minh và liên minh dường như là một nhiệm vụ bất khả thi! Và bạn có chia sẻ quan điểm này?
Flik, ​​thủ lĩnh của liên minh DESTINY từ server 659, là một trong những người cai trị hết lòng duy trì hòa bình trong liên minh hàng đầu. Câu chuyện của anh ấy một lần nữa khiến chúng ta hiểu rằng mọi thứ đều có thể xảy ra. Hãy cùng nhau bước vào thế giới của anh ấy! Nếu bạn thấy mình trong câu chuyện của Flik, ​​vui lòng để lại nhận xét và chia sẻ nó nhé


2 Likes