Ae cho hỏi mình muốn chơi kiến vận

Ae cho hỏi mình muốn chơi kiến vận. Đội 1 nên lấy con nào và xếp ra sao với. Thanks ae

mình muốn xây 1 đội đặc biệt full vận mà ko biết bỏ kiến nào cho đúng. các con còn lại cho vào tách hết