About the คู่มือถาม&ตอบ category

กรุณาถามคำถามตรงนี้และช่วยตอบคำถามผู้เล่นคนอื่นด้วย

ถ้าคุณถามคำถามและบางคนตอบคำถามของคุณ กรุณาใส่คำตอบที่ดีที่สุดที่ปุ่ม “แก้ปัญหาแล้ว" พวกเขาจะมีสัญลักษณ์ว่าพวกเขาช่วยคุณสำเร็จแล้ว