About the Bản tuyển dụng liên minh category

Quảng cáo liên minh của bạn tại đây hoặc tìm một liên minh để tham gia.

Bạn có thể liên kết đến liên minh của bạn hoặc kênh của Discord trong danh mục tuyển dụng của liên minh. Bạn cũng có thể đăng tuyển dụng trong #alliance-recruitment .