About the Bản hỏi đáp category

Câu hỏi và câu trả lời

Vui lòng đặt câu hỏi tại đây và giúp đỡ bằng cách trả lời các câu hỏi của những người chơi khác.

Nếu bạn đặt câu hỏi và ai đó trả lời bạn, vui lòng đánh dấu câu trả lời hay nhất bằng nút “Đã giải quyết”. Họ có thể giành được một huy hiệu vì đã giúp đỡ bạn.